Afgeronde MDT projecten

Model European Parliament (MEP) op school

In dit MDT-project ontwikkelen jongeren op hun eigen school een Model European Parliament (MEP) op school programma. Door middel van dit programma zorgen jongeren ervoor dat een nieuwe generatie kennismaakt met de idealen, het programma en de werkvormen van het MEP. De MEP op school projecten in onder meer in Utrecht en de provincie Friesland waren een groot succes. Zo geven we scholieren de kans om hun democratische vaardigheden verder te ontwikkelen!

De jonge voorzitters

In dit speciaal ontwikkelde MDT-project helpen jongeren andere jongeren om zich verder te ontwikkelen als gezaghebbende voorzitter van een (politieke) vergadering. Voor de voorzitters is het van belang dat zij zich bewust zijn van hun rol als onafhankelijk bewaker van de orde, regels en procedures. Een voorzitter dient daarnaast debat te stimuleren, nieuwe invalshoeken te gebruiken en toe te zien op naleving van de regels en procedures van de vergadering. De jongeren ontwikkelden trainingen en (film)materiaal om jongeren in al deze aspecten te trainen tot gezaghebbende voorzitters! Bekijk voorbeelden hier. Eerdere uitvoeringen in 2020, 2021 en 2022 waren erg positief.

Les over Globals goals en dromen van jongeren bij Anna van Rijn College

Leerlingen van het Anna van Rijn college in Nieuwegein kregen bezoek uit Denemarken! Zes jongeren uit Denemarken kwamen naar Nederland in het kader van een uitwisseling. Onder leiding van twee MDT-jongeren bespraken ze hun dromen voor de toekomst en manieren om duurzamer te leven aan de hand van de VN Global Goals. Het programma leidde tot positieve reacties van leerlingen en docenten. De lesopzet wordt in toekomstige projecten doorontwikkeld.

Generatie aan Zet Summer School

Veel jongeren hebben het contact met leeftijdsgenoten gemist tijdens de coronacrisis en veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling waren er niet. Daarom organiseerden 6 studenten en 1 examenleerling de MEP-Summerschool waarin jongeren in contact kwamen met boeiende sprekers en leeftijdsgenoten op aansprekende locaties. Onder meer Jan Terlouw, NRC journalist Stéphane Alonso en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen waren te gast.

De Vraagstukkenmakers

In dit speciaal ontwikkelde MDT-project heeft een groep jongeren onderzoek gedaan naar actuele grensoverschrijdende vraagstukken voor nationale MEP-conferentie(s). De jongeren zochten vraagstukken die politiek relevant en actueel waren en brachten vervolgens in kaart wat het vraagstuk precies is. Ook is er gesproken met experts en zijn de vraagstukken uitgewerkt. Ook hebben de jongeren tips en ideeën gepubliceerd voor andere jongeren die met het vraagstuk aan de slag zijn gegaan. Bekijk online de vraagstukken 2021, de vraagstukken 2022 en de Vraagstukken 2023.

Meer vegetarische menu’s

Een aantal jongeren ergerde zich aan de beperkte beschikbaarheid van vegetarische en vegan opties op de menukaart in restaurants. Daarom zijn zij een MDT-project begonnen om in Amsterdam ondernemers te overtuigen van de toegevoegde waarde van vegetarisch of vegan eten. Door middel van verschillende sessies en het persoonlijk benaderen van horecazaken hebben zij het aanbod van vegetarisch eten vergroot. Bekijk hun stakeholdersanalyse.

Onderzoek naar Generatie Z

Twee jongeren hebben onderzoek gedaan naar de motivatie van Generatie Z. Zelf zeggen zij hierover: “Wij zijn generatie Z en hebben voor dit onderwerp gekozen omdat we dit heel erg interessant vonden om te onderzoeken. De laatste jaren is er veel gebeurd waardoor velen van onze generatie bang zijn voor onze toekomst.” In hoeverre klopt deze angst? Bekijk hun verslag hier.

Debatdagen op scholen

Op verschillende middelbare scholen hebben we voorjaar 2022 debatdagen georganiseerd voor leerlingen uit de onderbouw. Hierbij krijgen leerlingen uit de brugklas les van leerlingen uit de bovenbouw, bereiden zij stellingen voor en gaan de leerlingen uiteindelijk met elkaar in debat in de stijl van Op weg naar Het Lagerhuis. Onder meer het Stedelijk Gymnasium Utrecht, Het Baken Park Almere, Carmel College Salland, Montessori Lyceum Groningen, Het College Weert, Hondsrugcollege Emmen, Carolus Borromeus College, Calandlyceum Amsterdam, Laurens Lyceum Rotterdam, Jan Arentz Alkmaar en Heldring Den Haag namen hier aan deel.

Recht op Recht
 
Waarom leren wij eigenlijk niets over het recht op de middelbare school? Deze vraag stelde een groepje jongeren zichzelf in hun eindexamenjaar. Na de middelbare school bijna te hebben afgerond, waren zij van mening dat ze veel te weinig wisten over hoe de rechtbank te werk gaat. Daarom hebben zij het heft in eigen handen genomen en zijn ze een lespakket gaan ontwikkelen over het recht. Door midddel van actuele cassussen en rollenspellen zorgen zij ervoor dat docenten een kant en klaar lespakket tot hun beschikking hebben over het recht.

Excursie naar Europees Parlement

Zeven MDT-jongeren hebben andere Nederlandse jongeren de mogelijkheid geboden om in Straatsburg een kijkje te nemen in het Europees Parlement en in gesprek te gaan met twee Europarlementariërs. Ook heeft er een simulatiespel plaatsgevonden waarbij de werkwijze van het Europees Parlement werd nagespeeld. Betrokken bij dit programma waren Europarlementariers Mohamed Chahim en Catharina Rinzema.

MEP Flevoland

In Flevoland hebben jongeren met hulp van Generatie aan Zet een meerdaagse conferentie van het Model European Parliament (MEP) georganiseerd. Generatie aan Zet heeft aan de deelnemers extra training gegeven in debatteren, speechen en campagne voeren. Door middel van actuele vraagstukken werden de jongeren uitgedaagd om actief na te denken over thema’s die op dit moment spelen in de Europese Unie. Er werkt gewerkt in commissies, die door de jongeren zelf werden voorgezeten. Daardoor werden zij niet alleen uitgedaagd om grensoverschrijdend te denken, maar ook om formeel te leren te communiceren en onderling de orde te bewaren. Ook is de conferentie afgesloten met een extra sessie waarbij de Flevolandse jongeren een heus jongerenmanifest hebben gemaakt en gepubliceerd over wat er in Flevoland beter moet voor jongeren.

Brusselreis: bezoek aan het Europees Parlement

In november is een groep van 30 jongeren afgereisd naar Brussel voor een bezoek aan het Europees Parlement. Daar hebben zij CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers flink aan de tand gevoeld over een van de zijn dossiers: de migratiecrisis. Bij terugkomst in Nederland hebben ze wat zij hebben geleerd in Brussel op originele wijze doorgegeven in hun eigen omgeving.

Wat is een van de beste plekken om kennis over te dragen? De middelbare school! Maar liefst drie groepjes hebben een les voorbereid over de Europese Unie voor derde klassers. Wat blijkt? Er valt voor hen nog veel te leren over de Europese Unie. Wat doen die verschillende instellingen eigenlijk? En hoe kun je zelf invloed uitoefenen op de Europese besluitvorming? Daarnaast was het ook tijd voor actie, want bij een les over de EU mag een debatoefening natuurlijk niet ontbreken!

Ondanks verschillende pogingen zijn er nog steeds veel tekortkomingen in het Europese migratiebeleid. Dat vond een deel van de jongeren die mee was naar het Europees Parlement in ieder geval. Erover in gesprek gaan met Jeroen Lenaers was voor hen niet genoeg. Hoe bereik je dan zoveel mogelijk mensen met jouw ideeën? Door het schrijven van een opiniestuk!

Informatievideo Europese Unie

Ben jij geïnteresseerd in politiek? Wil je meer betrokken raken? En wil je meer te weten komen over het Europees Parlement? Dan maakten Sam, Nova en Maud een filmpje voor jou! Na hun bezoek aan het Europees Parlement vonden zij dat iedereen moet weten hoe het er precies aan toegaat bij het Europees Parlement, MDT en het MEP.

Stuk schoolkrant over jongeren en politiek

Over het algemeen weten de meeste mensen niet veel over de Europese politiek. Hierdoor is het lastiger voor burgers om zich verbonden te voelen met de bestuurders van onze Europese Unie. Daarom vond een ander deel van het groep en juist zo belangrijk dat initiatieven als de Brusselreis georganiseerd worden voor jongeren. Zij schreven daarom een stuk voor de schoolkrant, zodat ze al hun docenten en medeleerlingen hier voor de toekomst van kunnen overtuigen!

Peer to peer handleiding voor andere jongeren

Een groepje MDT-jongeren heeft een handleiding ontwikkeld voor toekomstige peer-to-peer jongeren. In deze handleiding worden verschillende dingen uitgelicht. Allereerst wordt benoemd wat er nu allemaal van een peer-to-peer begeleider wordt verwacht. Verder wordt uitgelegd hoe je zo goed mogelijk een MDT-reis kunt plannen. Als laatste wordt er afgesloten met een aantal tips die jongeren kunnen helpen bij het optimaliseren van hun MDT-reis!

Documentaire SONDER

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021 maakten Nelene Augustinus, Daan Barbian en Mathilde Gommers een documentaire over het begrip SONDER. Bekijk de beelden hieronder of via Youtube. 

Onderzoek zorg en woningmarkt in aanloop verkiezingen

Jongeren maken een belangrijk deel uit van het Nederlandse electoraat. In een MDT-project hebben vier jongeren onderzoek gedaan naar de standpunten van politieke partijen omtrent onderwerpen die belangrijk voor jongeren zijn, in het bijzonder de zorg en de woningmarkt. Bekijk de analyse over de zorg hier en de woningmarkt hier.

MEP Drenthe

In Drenthe heeft een uniek programma plaatsgevonden in september en november 2021 waarbij zo’n 60 jongeren met elkaar een MEP conferentie hebben georganiseerd. Ook zijn de jongeren getraind in debatteren, speechen en lobbyen. Bekijk de video voor een impressie.

MEP Studiekeuze Hulp
 
Deelnemers aan het Model European Parliament zitten in de laatste jaren van de middelbare school en velen van hen staan op het punt om de keuze te maken voor hun toekomstige studie. Laten wij bij het MEP nu ook een hele grote groep oud-deelnemers hebben! Daarom heeft een groepje jongeren het MDT-project Studiekeuze Hulp bedacht op de instagram van het MEP (@mepnederland). In de hoogpunten op de instagrampagina vind je nu een reeks video’s waarin oud-MEP deelnemers alle ins en outs delen over hun studie. Hiermee hopen deze jongeren de huidige MEP deelnemers te helpen bij het maken van hun studiekeuze.

Powervrouwen

De rol van vrouwen in de geschiedenis is onderbelicht. Dat vinden althans enkele scholieren die een MDT-project zijn gestart bij Generatie aan Zet. Zij deden voor hun profielwerkstuk onderzoek naar de rol van vrouwen in de wereldgeschiedenis en kwamen tot de conclusie dat vrouwelijke personen meer aandacht moeten hebben in geschiedenisonderwijs. De leerlingen hebben een lespakket ontwikkeld met informatie, interactie en debat. Deze lessen gaven ze zelf in de regio Alkmaar. Ook is het programma online ter beschikking komen voor onderwijzend Nederland.

Bekijk de les opzet
Bekijk het verdiepend boekje
Bekijk de naambordjes
Bekijk de lesopzet presentatie

Onderzoek inzet politiepaarden

Is het verantwoord politiepaarden in te zetten bij rellen? Drie jongeren waren erg ongerust over het dierenleed dat wordt veroorzaakt bij de inzet van politiepaarden tijdens rellen. Zij vroegen zich af of dit nog wel van deze tijd was en wilde daar graag nader onderzoek naar doen. Zij hebben gesproken met vertegenwoordigers van de bereden politie, een paardenverzorger, een algemeen commandant van de politie en Animal Rights Watch. Uit het onderzoek dat gedaan is maakten de jongeren op dat de wijze waarop de politie de paarden inzet verantwoord en weloverwogen is. Het welzijn van de paarden is een aspect dat de politie continue bewaakt en bij de afwegingen over een eventuele inzet een grote rol speelt. Daarnaast doet TNO al ruim een jaar onderzoek naar het stressniveau van politiepaarden, ook tijdens rellen. Deze MDT’ers zijn nu van mening dat de inzet van politiepaarden tijdens rellen acceptabel is, mits deze keuze weloverwogen blijft en de gezondheid van de paarden altijd in acht genomen wordt. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar alternatieven die hetzelfde resultaat kunnen leveren, om in gevaarlijke situaties politiepaarden te kunnen vervangen zonder gebruik te maken van geweld. Het project resulteerde in een artikel dat is aangeboden aan de redactie van NRC.

Heldring College verkiezingsproject

Eind 2021 is een groep van 30 vmbo-leerlingen van het Heldring College uit Den Haag gestart. In een speciaal project werkten zij toe naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Op school was onder meer een stemlokaal en er vonden op school diverse verkiezingsactiviteiten plaats. Onder meer de wethouder Jeugd van Den Haag bracht een bezoek en ging met de leerlingen in debat. Het project is met een feestelijke bijeenkomst afgesloten in de raadzaal van de Gemeente Den Haag.

Organisatie side-events

Het leren van nieuwe vaardigheden is voor veel jongeren dé reden om mee te doen aan buitenschoolse activiteiten. Daarom organiseerden twee MDT-groepen (in de regio Groningen en de regio Utrecht) een side-event tijdens een buitenschoolse activiteit. Tijdens deze side-events werden gasten uitgenodigd om scholieren nieuwe vaardigheden te leren en krijgen jongeren de kans om met hen in gesprek te gaan. Onder meer wethouders speelden hierin een rol.

De MEPcast

De MEPcast is de naam van de Generatie aan Zet podcast. Met deze podcast wil de projectgroep verbinding leggen tussen politiek en
jongeren, waarbij jongeren zelf op onderzoek gaan over een bepaald onderwerp én meer te weten komen over het opzetten van een podcast. Een van de onderwerpen die in de MEPcast zal worden besproken is bijvoorbeeld hoe jij zelf als jeugd actief kan worden/ zijn/ blijven in de politiek. De groep, die voornamelijk bestaat uit oud Model European Parliament deelnemers, merkte namelijk dat hier weinig informatie over bekend is, terwijl veel jeugd hier steeds meer interesse voor begint te tonen. Deze podcast leek de deelnemers van dit project dan ook de ideale manier om deze informatie op enleuke, bij de tijd passende manier te verspreiden.

Organisatie WEMEP

In januari namen circa 100 jongeren uit acht Europese landen deel aan de West Europese conferentie van het Model European Parliament (WEMEP) in Den Haag. Jongeren van Generatie aan Zet hebben deze conferentie helemaal voor én door jongeren gemaakt! Van vraagstukken, gastgezinnen regelen, lobbysessies hosten, de culturele avond, het persteam en de logistiek. Zie hierbij een impressie van hoe ze dat hebben gedaan.

Team Logistiek
Dit team was verantwoordelijk voor alle organisatie en logistieke uitdagingen van de aankomst dag van de internationale conferentie. De deelnemers arriveerden op verschillende locaties per vliegtuig of trein in Nederland. Team Logistiek regelde dat zij vanaf hun plaats van aankomst werden opgepikt en gebracht naar Den Haag. Daar werden de deelnemers warm verwelkomd en werden ze wegwijs gemaakt in de stad. Er stond een goodiebag klaar en was een rondleiding georganiseerd door het Nationaal Archief.

Team Teambuilding
De deelnemers van de conferentie kwamen uit achter verschillende landen en binnen die landen ook van verschillende landen. Dit team heeft ervoor gezorgd dat zij elkaar allemaal op originele wijze konden leren kennen. Een TikTok maken, volksliederen zingen of een menselijke pyramide bouwen; met originele opdrachten organiseerde dit team een speurtocht langs de belangrijkste plekken van Den Haag. Voerden de groepen alle opdrachten goed uit? Dan kregen ze hints om de code van hun kluisje te ontrafelen: daarin zat het adres waar zij hun lunch konden ophalen!

Dialoog met Kamerleden

In 2021 is een nieuwe Tweede Kamer aangetreden. Voor alle MEP activiteiten is een goede relatie met Kamerleden essentieel. In dit project boden we jongeren die verbonden zijn aan het MEP de mogelijkheid om de dialoog te voeren met een Tweede Kamerlid. De leerlingen bereidden met elkaar de dialoog voor en zorgden voor een passend thema voor de ontmoeting met het Kamerlid. Dit resulteerde in ontmoetingen met onder meer Lisa Westerveld en Miriam Bikker.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten